Sales Support (buitendienst)

Relevante achtergrond van Richard Geurtsen

Met meer dan 15 jaar ervaring in de verkoop, weet Richard Geurtsen van Star-Line waar het om draait in de verkoop: de meerwaarde van uw bedrijf en dienst/ product persoonlijk bij beslissingsnemers naar voren brengen en dit pro-actief opvolgen om de kans op een bestelling te maximaliseren. Met mijn overige activiteiten leer ik jaarlijks meer dan 1.000 nieuwe mensen kennen, waaronder ook enkele relevante contacten voor uw business. Mijn bestaande, uitgebreide netwerk en creatieve aanpak zorgen ervoor, zo blijkt telkens weer, dat ik snel voor een nieuwe verkoopimpuls kan zorgen door op de juiste manier bij die potentiele klanten aan te kloppen waar u vanuit uw eigen organisatiestructuur en geschiedenis niet optimaal toe in staat bent. Elk bedrijf is uniek daarom zie ik het als mijn taak uw bedrijf, dienstverlening en productieprocessen eerst beter te leren kennen om u zo beter te kunnen vertegenwoordigen.

Sales Support Service

De Sales Support Service is er voor hoogwaardige opdrachten in zowel de non-food als food. Op beide gebieden heb ik zeer ruime ervaring opgedaan als business developer door nieuwe contacten op te doen, en als ‘farmer’. In deze laatste hoedanigheid was ik ‘kind- aan-huis’ bij enkele grote bedrijven in zowel Nederland als Vlaanderen binnen bijv. de Olie&Gas, chemie en food en was het opbouwen van een vertrouwensbasis essentieel om omzetten te kunnen laten groeien. Denk hierbij aan de verkoop van detacheringscontracten, het bieden van industriële oplossingen als: automatisering, het koelen en verwarmen binnen processen, procesonderhoud -en optimalisatie. En dit op zowel MRO -als projectbasis.

Ik heb bij kleine bedrijven gewerkt en bij multinationals en had hierbij budgetverantwoordelijkheden van 25K op projectbasis tot aan 3,5M. op jaarbasis en zorgde voor groeiende omzetten tot meer dan 5M met mijn verkoopondersteuning voor projecten meegerekend. Afhankelijk van de sector zijn deze omzetten niet noemenswaardig hoog. Vooral als het gaat om een full-time accountmanagement in de food. De marges in deze sector liggen dan ook veelal lager, waardoor winstmarges toch vaak vergelijkbaar zijn.

Uiteindelijk gaat het zowel uw bedrijf als die van mij om het volgende: hoe kunnen we samenwerken zodat gemaakte afspraken met uw bestaande/ nieuwe klant kunnen worden nagekomen en geïmplementeerd? Dit vereist een continue afstemming tussen alle partijen met hierbinnen meerdere afdelingen en nog meer medewerkers. Impliciet kunt u hier uit afleiden dat het mij niet om de pure verkoop gaat “van getallen”, maar om het creëren van een optimale samenwerking op alle gebieden waardoor de verkoop automatisch een toevlucht zal nemen omdat het zo steeds makkelijker wordt gemaakt om aan het gezamenlijke belang te werken. Juist in krimpende sectoren is dit een aanpak die succesvol is gebleken. Ook als het aankomt op business development binnen ’emerging markets’ wordt er door mij altijd naar de langere termijn gekeken. Een bestelling dat zich later herhaalt, biedt beide partijen immers veel voordelen en geeft een referentie die de basis vormt om nieuwe, tevreden klanten binnen te halen…

Als u wat ziet in deze aanpak en verkoopondersteuning nodig heeft, contacteer mij dan en in een persoonlijk onderhoud zal ik eerst eens goed luisteren naar waar uw pijnpunt ligt en hoe we de deze kunnen wegnemen. Van hieruit kunnen we verdere afspraken maken.